คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

 

Faculty Activities

จัดอบรมในหัวข้อ "วิเคราะห์หลักทรัยพ์เบื้องต้น สู่ความมั่งคั่งที่มั่นคง"

"วิเคราะห์หลักทรัพย์ฯ"

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าพบคณบดี

สภาพนักงานพบคณบดี

ให้การต้อนรับ หัวหน้าศูนย์ประเมินผล กอ.รมน.ภาค 4 สน.

ต้อนรับ หน.กอ.รมน. ภาค 4

ปีนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

24 กันยายน...วันมหิดล